NANSETH MEDIA

marknadsfører di bedrift

sunnmøring

7 grunnar til å bruke film i marknadsføringa

1. Viser fram bedrifta på ein underhaldande, effektiv og informativ måte.

2. Er perfekt i samband med bedriftpresentasjonar - eller som eit avbrekk der det elles blir mykje tekst og tale

3. Gir eit større inntrykk enn tekst då både klipperytme, fargar og musikk er med på å påverke. 

4. Kan fungere som ice-breaker på til dømes messer eller andre samlingar der det er naturleg å ha film rullande på skjerm.

5. Du blir synlegare i sosiale media og andre digitale plattformer. 

6. Kan styrke arbeidsmiljø og yrkesstoltheit internt i bedrifta. 

7. Du blir både hugsa og kjent igjen - fordi bilder, lyd og fargar brenn seg lettare og betre fast på netthinna enn tekst.

Mare Safety
Mare Safety

press to zoom
Brekke og Kleppe
Brekke og Kleppe

press to zoom
DIMO
DIMO

press to zoom
Mare Safety
Mare Safety

press to zoom
1/11

7 grunnar til å bruke foto i marknadsføringa

1. Effektiv måte å vise fram noko du elles ville brukt dei berømte 1000 orda på å forklare.

2. Er naudsynt i samband med bedriftpresentasjonar - som blikkfang, forklaring eller for å skape inntrykk.

3. Profesjonelle foto styrkar bedrifta sin visuelle profil, til dømes på heimeside, presentasjonar og sosiale media.

4. Gjer trykkmateriale visuelt fint og framhevar og styrkar teksta, til dømes i brosjyrer, katalogar, flyers o.l

5. Du blir synlegare i sosiale media og andre digitale plattformer. 

6. Kan styrke arbeidsmiljø og yrkesstoltheit internt i bedrifta. 

7. Du blir både hugsa og kjent igjen - fordi visuelle verkemiddel brenn seg lettare og betre fast på netthinna enn tekst.

 

KONTAKT

Nanseth Media

Vassverkvegen 15

6063 Hjørungavåg

nm@nanseth.no

99 22 82 85

Org.nr 918 746 196

Takk for di melding!